Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Farlegast på jobb i vest

Trass i at Sogn og Fjordane statistisk sett har færrast skilsmisser og færrast hjarteinfarkt, er fylket med øvst på statistikken når det gjeld arbeidsulykker med dødeleg utgang.
Dame leser notat

I 2008 har 14 personar omkomme i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, skriv NA24 .
Det er dobbelt så mange ulykker med fatalt utfall som nokon annan region i Norge.
- Vi har prøvd å finne samanhengar her, men har ikkje klart å finne gode og eintydige svar. 
Ulykkene er spreidde på ulike næringar, og ser ut til å vere ei følgje av ei rekkje uheldige omstende, seier tilsynsleiar for Arbeidstilsynet i Bergen, Kåre Askvik, til NA24.

 

Les heile denne saken om mange arbeidsulykker med dødeleg utgang hos Firda.no
Annonse Annonse Annonse