Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


5 millioner kroner til økt trivsel

Kulturdepartement utlyser 5 millioner kroner til kultur i inkluderende arbeidsliv. Arbeidsplasser og bedrifter som har inngått IA-samarbeidsavtale kan søke stimuleringsmidler.
Terje og Anne Kristin

- Gjennom kulturløftet har vi gitt støtte til kultur i flere livsfaser gjennom blant annet den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken, sier kulturminister Anniken Huitfeldt. 
- Det er viktig at vi nå har fått på plass et prosjekt for kultur som ledd i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. Jeg er spent på søknadene som kommer inn, og håper at mange arbeidsplasser benytter seg av denne muligheten, sier kulturministeren.
- Vi vet at et godt miljø på arbeidsplassen er avgjørende for å få ned sykefraværet, og jeg er ikke i tvil om at felles kulturopplevelser kan bidra til trivsel og godt arbeidsmiljø, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

 

Du kan lese mer om stimuleringsmidler til økt trivsel hos Kulturdepartementet.
Annonse Annonse Annonse