Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Rettstomt rom i arbeidslivet

Arbeidsmiljøloven brytes uten at noen blir holdt rettslig ansvarlig, mener professor Henning Jakhelln. Det gjør også Manifest Analyse, som retter søkelyset mot «lovløse tilstander i arbeidslivet» på sin årskonferanse.
Jente4

Over 600 har meldt seg på årskonferansen der Manifest Analyse blant annet skal presentere en «Politisk anbefaling» der de viser til samarbeid med Oslo og Akershus Hotell- og restaurantarbeiderforening, Oslo bygningsarbeiderforening og Arbeidsmandsforbundet i Oslo-området.
Bare i Oslo-området har hotell- og restaurantarbeiderforeningen registrert 11 saker som handler om ulovlig bruk av midlertidig ansatte i løpet av årets to første måneder. I fjor hadde de 41 slike saker. 
Tre store klubber hadde i tillegg ca 30 saker om ulovlige ansettelser i 2009. 
Disse sakene forfølges av foreningen, men får aldri noen rettslig konsekvens, ifølge Manifest.

 

Les mer om rettstomt rom i arbeidslivet hos friFagbevegelse.no
Annonse Annonse Annonse