Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Full krig om turnus

Sykepleierforbundet mener LO ødelegger for at arbeidstakere som jobber turnus skal få kortere arbeidstid.
Dame eldre

- Vi er overrasket over kuvendingen til LO. Det LO gjør, er faktisk å avslå et tilbud som ville gitt nesten 20.000 arbeidstakere i privat sektor en reduksjon i arbeidstiden på nesten en time, sier leder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund.

 

Les mer om turnusstriden hos Kommunal Rapport.
Annonse Annonse Annonse