Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


SFT refser sikkerheten ved tankanlegg

Etter tankeksplosjonen i Gulen i Sogn og Fjordane i fjor er det avdekket store mangler ved tankanlegg her i landet.
SFT

Statens forurensingstilsyn (SFT) har avdekket dårlig sikring av tanker og rør, for dårlig vedlikehold og mangelfull risikovurdering på sine intensive kontroller med tankanleggene, skriver Aftenposten.no.
– Tankene utgjør et stort potensial for utslipp enten det gjelder olje, avfall eller andre ting. Et lite uhell kan gi store utslipp, sier Bjørn Bjørnstad i SFT til avisen.
Bjørnstad viser til et uhell for et par år siden der olje rant ut i Glomma og skapte store ødeleggelser for fuglelivet og forurensning av våtmarksområder.

 

Mer om SFTs refs av manglende sikkerhet finner du hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse