Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeidstilsynet sjekker unge arbeidstakarar.

Arbeidstilsynet Vestlandet skal i tidsrommet juni, juli og august gjennomføre 100-150 tilsyn med tema knytta til unge arbeidstakarar. Tilsyna vil bli gjennomførte i ulike bransjer med høg andel av unge arbeidstakarar i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Ballansere på ei tønne

- Hensikta med Arbeidstilsynet Vestlandet si aktivitet i sommar er å ettersjå at arbeidsgjevar sørgjer for at unge arbeidstakarar får fullverdige arbeidskontraktar og relevant opplæring som sikrar at dei meistrer arbeidsoppgåvene på ein trygg og god måte, seier tilsynsleiar Kåre Askvik ved Arbeidstilsynet Vestlandet.

Mer om Arbeidstilsynets sommeraksjon finner du på tilsynets nettsider.
Annonse Annonse Annonse