Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Lover og forskrifter


Nye krav til avfallsprodusenter og -deponier

EUs regelverk for karakterisering og mottak av avfall på deponier (vedlegg II i deponidirektivet) er nå implementert i avfallsforskriften. De nye kravene vil gjelde fra 1. januar 2007.

Endringene i kapittel 9 i avfallsforskriften implementerer EUs rådsbeslutning om kriterier og framgangsmåter for mottak av avfall på avfallsdeponier (2003/33/EF).

Les mer hos SFT.no
Annonse Annonse Annonse