Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Etterlyser fokus på HMS i nord

Fagforbundet Industri Energi ønsker større fokus og fortgang i arbeidet med HMS og beredskap i nordområdene. Nå ber fagforundet OLF ta ansvar.
Hjelmern under armen

Fredag sendte Industri Energi et brev til Petroleumstilsynet (Ptil) hvor de ber tilsynet sørge for at Oljeindustriens Landsforening (OLF) tar ansvar for sikkerheten i de nordlige områdene
- Vi har i flere år blitt lovet at dette skal settes på dagsorden uten at det har fått den oppmerksomheten vi mener spørsmålene fortjener. 
Vi mener at forhold knyttet til HMS og beredskap i nordområdene burde ha vært avklart eller i det minste burde være godt i gang, sier Ketil Karlsen, fagsjef HMS offshore i Industri Energi, på forbundets nettside.

 

Du finner mer om etterlysning av fokus på HMS i nord hos Petromagasinet.
Annonse Annonse Annonse