Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Slavekontrakt ga svartelisting

Arbeidstilsynets besøk på hyttetomter i Rauland i slutten av mai avdekket latviske snekkere på slavekontrakter. Nå er bedriften svartelistet i hjemlandet.
Pengeteller

Det norske arbeidstilsynet og ikke minst inspektør Gunn Gjevestad fra Skien, fikk full pott under besøket ved det latviske arbeidstilsynet denne uka skriver avisa Varden.
Med seg i kofferten hadde Gjevestad timelister og arbeidskontrakter fra de latviske snekkerne som hadde satt opp hytter i Rauland for 25 kroner timen. Det vil si 100 kroner og 50 øre for lite. 
I tillegg jobbet de 60 timer i uka uten overtidsbetaling.
Det tok direktør Rita Elce ved det latviske arbeidstilsynet ett tastetrykk for å finne ut om skatte- og inntektsopplysningene stemte overens med hva hennes etat hadde.
Uten unntak viste det seg at ingen hadde betalt skatt og lønnsavregningene var milevidt fra sannheten. Dermed har latvisk arbeidstilsyn mest sannsynlig en gedigen skattesak på gang overfor bedriften, og norsk arbeidstilsyn har alt grunnlag de trenger for å kjøre straffeforfølgelse.

 

Les mer om slavekontraktene som ga svartelisting hos Varden.
Annonse Annonse Annonse