Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


1 av 5 unge mangla skriftleg arbeidsavtale

Arbeidstilsynets sommartilsyn i bedrifter med unge arbeidstakarar på Vestlandet viser at 1 av 5 unge arbeidstakarar ikkje hadde skriftleg arbeidsavtale.
Jente3

- Manglande skriftlege arbeidsavtalar skaper utrygge tilsetjingsvilkår og er klare brot på arbeidsmiljølova, seier regiondirektør Kari Anne Birkeland ved Arbeidstilsynet Vestlandet.

- Skriftleg arbeidsavtale er viktig for å sikre ryddige arbeidstilhøve for både arbeidstakar og arbeidsgjevar, påpeikar regiondirektøren.

 

Les mer om manglende arbeidskontrakter hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse