Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Lengre dager i Danmark

En dansk arbeider bruker i gjennomsnitt 5,2 prosent lenger tid på jobben enn for ti år siden. I Norge har arbeidstiden gått ned.
Danske flagget

– OECDs tall slår en tykk påle gjennom myten om at danskene ikke arbeider nok. Faktum er at danske lønnstakere arbeider minst like mye som i de landene vi normalt sammenlikner oss med, sier dansk LOs sjeføkonom Jan Kæraa Rasmussen i en pressemelding.
I den danske debatten argumenteres det ofte for at lavere marginalskatter - særlig senking av toppskatten - kan få arbeidstiden drastisk i været. 
Den internasjonale sammenlikningen viser at man skal være meget forsiktig med dette synspunktet, argumenterer Rasmussen i et nylig utgitt notat. 
Samtidig viser han til at danske arbeidstakere har blitt mer stresset det siste tiåret.
I de øvrige OCED-landene som helhet har arbeidstiden gått ned med 3,7 prosent.

 

Mer om dansker og arbeidstid finner du hos Fagbladet.
Annonse Annonse Annonse