Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Kan ansatte nektes adgang på julebord?

Som leder kan du ha opplevd ubehagelige episoder på firmafester og julebord, med et påfølgende ønske om å nekte visse personer adgang. Men har du lov til å gjøre det?
Peke

I utgangspunktet er det arbeidsgiver som bestemmer hva som kan eller ikke kan skje på en arbeidsplass. Det er dette som kalles styringsretten. Det er bare ulovlig dersom lov, avtale eller tariffavtale sier at en handling er ulovlig. Det er ikke noen tariffer eller lovregler som sier at alle ansatte må delta på julebordet, så egentlig er det her arbeidsgiver som fritt styrer hvem som får bli med.

 

Les mer om ansatte kan nektes å delta på julebord hos Ledernett.no
Annonse Annonse Annonse