Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Maktkamp på krisesentrene

Interne stridigheter og uklare beslutningslinjer har medført dårlig arbeidsmiljø og stor gjennomtrekk blant ansatte ved noen av landets krisesentre.
Bautasteinen utsnitt

En forskningsrapport, som lanseres i dag, gir flat organisasjonsstruktur og ideologisk uenighet skylden. 
– Krisesentrene har i mange år slitt med manglende retningslinjer for daglig leder-stillingene, uklare kommandolinjer og problemer med å oppfylle Arbeidsmiljøloven.
Det  sier forsker Solveig Laugerud ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

 

Les mer om maktkampen på krisesentrene hos Forskning.no
Annonse Annonse Annonse