Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Hva gjør varmepumpa med oss?

Myndighetene bruker store beløp på å få oss til å installere varmepumpe hjemme, men vet lite om hva pumpene gjør med inneklimaet og helsa vår. Kritikkverdig, mener lege.
Mikroskop

Luft-til-luft varmepumpen henter varme fra uteluften, og avgir varme ved å sirkulere inneluften. 
Samtidig skal filtre i pumpen rense luften for støv og partikler. 
Men denne pumpen virvler samtidig opp støv i boligen og sprer det over hele huset. 
Det er lite heldig for personer med astma og allergi, opplyser lege Thor-Øistein Endsjø, som er spesialist i barnesykdommer.

 

Les mer om varmepumper og inneklima hos NRK Hordaland.
Annonse Annonse Annonse