Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Nattarbeid øker risiko for brystkreft

Sykepleiere som jobber mye natt har høyere forekomst av brystkreft enn andre yrkesgrupper og forskere ønsker å finne ut mer om hvorfor det er slik.
Studerer teksten

STAMI er nå i gang med en oppfølgingsstudie av arbeidsmiljø og brystkreftrisiko blant sykepleiere.  Studien vil fokusere på sykepleiere under 75 år, som har fått brystkreft i nyere tid.
- Vi ønsker denne gangen å få bedre data for hva sykepleierne har vært utsatt for. 
I 2009 vil vi til å gå i gang med en omfattende intervjuundersøkelse, der sykepleierne vil bli intervjuet om en rekke forhold som kan ha hatt innvirkning på utviklingen av brystkreft. 
Også sykepleiere som ikke har hatt kreft (kontrollpersoner) vil bli intervjuet. 
Spørsmålene vil handle om yrkeshistorie, med arbeidssted og arbeidstidsordninger, men også om barnefødsler, hormonbruk, kreft i nær familie, kost og fysisk aktivitet. 
I tillegg vil alle bli bedt om å sende inn en spyttprøve som kan benyttes til gentester, sier Jenny Anne Sigstad Lie.

 

Mer om sykepleiere, nattarbeid og brystkreft finner du på STAMIs nettsider.
Annonse Annonse Annonse