Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Må tenke nytt

Arbeidsinnvandringen fra EU skaper utfordringer på nye områder som tvinger arbeidsgiverne og arbeidstakerne i Norge til å tenke nytt.
Gutt med tegnestifter utsnitt

– Når EU åpner for fri arbeidsinnvandring blir det plutselig slik at store grupper arbeidstakere går på disse minstelønningene, som tidligere har vært nesten uvirksomme. 
Jeg tror man må helt tilbake til 50-tallet for å finne konflikt av samme type og størrelse før temaet sosial dumping kom opp på agendaen, sier forsker Torgeir Aarvaag Stokke hos Fafo.
Han mener fokuset på sosial dumping ble tydelig under konflikten i byggfagene i 2006, og påpeker at denne utviklingen viser at det foregår en tenkning i LO-systemet knyttet til minstelønn, et tema som har vært uinteressant i veldig mange år.

 

Du finner mer om at arbeidsinnvandring framtvinger nytenking hos Dagsavisen.
Annonse Annonse Annonse