Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Forenklet søknadsprosedyre

For å møte et eventuelt stort behov for bruk av overtid i forbindelse med utbrudd av pandemisk influensa A (svineinfluensa), har Arbeidstilsynet laget et søknadskjema som skal sikre rask saksbehandling.
Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er forberedt på at det daglig kan komme til å motta et betydelig antall dispensasjonssøknader om bruk av overtid på grunn av utbrudd av pandemisk influensa (H1N1). 
Derfor er det utarbeidet et eget søknadsskjema som virksomhetene skal bruke for å søke Arbeidstilsynet om bruk av overtid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-6 (6).

 

Du finner mer informasjon og skjema fra Arbeidstilsynets nettsider.
Annonse Annonse Annonse