Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Råtne bygg gir hodepine

Råtne kommunale bygg gir hodepine både til brukere og eiere. Ansatte har dårlig arbeidsmiljø, og lokalpolitikerne bør finne 60 milliarder kroner til vedlikehold de neste 5 åra.
Hodemassasje

– Bildet er ikke helsvart, kommune-Norge har mange gode eksempler på godt vedlikehold, men mange kommuner bør ivareta vedlikeholdet på en mye bedre måte enn i dag, understreket daglig leder i Kommunenes Sentralforbund, Olav Ullern, da han åpnet konferansen om vedlikehold av kommunale bygg. Kommunesektoren alene disponerer en bygningsmasse på 32 millioner kvadratmeter eller 10 prosent av den totale bygningsmassen i landet. 
Verdien anslås til rundt 3 000 milliarder kroner eller tilsvarende Pensjonsfondet – utland.

 

Les mer om råtne bygg og hodepine hos FriFagbevegelse
Annonse Annonse Annonse