Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Hverdagsmagi i barnehagen

Ved Djupmyra barnehage har de fokus på psykisk helse, både for barn og ansatte. Resultatet er et godt miljø og et stabilt, lavt sykefravær.
Jenta med buen

– Alle kan komme opp i vanskelige livssituasjoner, sier leder Åse Neset. 
Dette er én grunn til at barnehagen satte psykisk helse og følelser på dagsorden. 
Flere tragiske hendelser i bygda hadde gjort inntrykk og det var behov for å snakke med barna om dette. Problemet var at barnehagen var nyorganisert og de ansatte var lite kjente med hverandre. Derfor måtte de starte med seg selv.
En ekstern veileder guidet dem både i grupper og individuelt.
– Vi lærte å bli mer åpne med hverandre, sier verneombud Anne-Grethe Tørstad. Og vi jobbet med dette som vi gjør med arbeidsmiljøet: Først bestemte vi at nærhet og nærvær er det viktigste for oss. Deretter satte vi mål og laget handlingsplan som vi har fulgt opp siden.

 

Du kan lese mer om hverdagsmagi i barnehagen hos idebanken
Annonse Annonse Annonse