Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Be om utdanning i sluttpakken

Blir du tilbudt sluttpakke fra arbeidsgiveren din, bør du prøve å sikre deg en gunstig avtale om videreutdanning. Dette er skattefritt og en åpenbar fordelaktig mulighet både for ansatt og arbeidsgiver, sier Trond Markussen, visepresident i NITO.
Dame med grønt skjerf

Ifølge Lignings-ABC kan du få skattefri utdanning dekket av arbeidsgiver ved opphør av arbeidsforhold.
Grensen er i dag på 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) - eller drøye 105.000 kroner (1G = 70.256 kroner). Disse reglene kan du benytte som et forhandlingskort i din sluttpakke.
- I forbindelse med nedbemanninger og oppsigelser kan det absolutt være en god ide for både ansatte og arbeidsgivere å tenke igjennom hva som inngår i
sluttpakkene, sier Trond Markussen.
Han sier at det også kan være gunstig for arbeidsgiver å benytte seg av muligheten som ligger i kompetanseheving dersom man kommer i den situasjonen at man må nedbemanne.
- Det er stor sannsynlighet for at sluttpakke med kompetanseheving vil gi bedriften et mer positivt omdømme blant arbeidstakerne, ikke bare de som slutter, men også i forhold til de som skal fortsette ved bedriften. Det er viktig at de gjenværende ansatte ser at bedriften etter beste evne forsøker å ta vare både på sine ansatte og tidligere ansatte.
- Forhåpentligvis snur markedet også slik at bedriften kommer i posisjon for og ansatte flere og da vil positivt omdømme blant tidligere ansatte være bra. Det kan også være at noen har et ønske å komme tilbake til bedriften med økt kompetanse fra både studier og andre bedrifter.

 

Du finner mer om utdanning og sluttpakker hos NITO.no
Annonse Annonse Annonse