Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Rekordlavt sykefravær med små grep

De to siste årene har sykefraværet falt fra rundt ti prosent til drøyt to. Mange små grep er oppskriften. Målet i år er å opprettholde det lave fraværet.
Blomst1

Og så langt ligger Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) godt an. Virksomheten høster frukter av at alle avdelingene er samlet under samme tak i nyoppussede, større og trivelige lokaler.
- Det har ført til en mye bedre informasjonsflyt, de ansatte samarbeider mer på tvers av avdelingene og det gjør det lettere å bli omplassert enten ved sykdom eller når utøvende brannmenn ikke klarer de fysiske kravene til styrke og utholdenhet, sier brannsjef Bjørn Bakkhaug.

Mer om denne saken finner du hos Idebanken
Annonse Annonse Annonse