Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Lover og forskrifter


Tobakkskadeloven

Loven har til formål å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører.

Det gis forbud mot reklame for tobakksvarer, import av varer som ikke er korrekt merket og salg av tobakk til personer under 18 år. Loven retter seg her mot importører, produsenter og forhandlere av tobakksvarer.

Videre gis regler om røyking i offentlige lokaler og transportmidler, arbeidslokaler og restauranter. Loven retter seg da mot eierne av lokalene eller de som disponerer dem.

Lovteksten er tilgjengelig i sin helhet via Lovdata.
Annonse Annonse Annonse