Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


8 av 10 bryter loven

Fylkesmannens miljøvernavdeling, Arbeidstilsynet og El-tilsynet kom på uanmeldte tilsyn ved ti byggeplasser i Nord-Trøndelag i høst og på åtte steder fant de brudd på lovverket.
Graver hull

Anne Sundet Tangen ved fylkesmannens miljøvernavdeling er skuffet. Hun mener at alt for mange bedrifter innen bygg og anlegg ikke har god nok kontroll på farlige kjemikalier og avfall.
- Vi ser at bedriftene ikke har tilfredsstillende styring med kjemikalier som er i bruk på byggeplassen, og vi finner også mangler på håndtering av avfall. De ivaretar heller ikke plikten de har til å vurdere det mest miljøvennlige alternativet når de har kjemikalier i bruk, sier Sundet Tangen.
- Resultatet er ikke bra, sier avdelingsleder Kjell Solum i Entreprenørforeningen for bygg og anlegg i Trøndelag.

 

MHele denne saken om lovbrudd på byggeplassenr i Trøndelag finner du hos NRK Trøndelag.
Annonse Annonse Annonse