Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Servicesenter åpner i Kirkenes

1. oktober åpnes Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Kirkenes. Her kan både arbeidsgivere og arbeidstakere få veiledning om arbeidsvilkår i Norge og rask behandling av nødvendige søknader.
Hånd med penn

Servicesenteret i Kirkenes er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er det andre servicesenteret som åpnes i Norge, etter at Oslo fikk et tilsvarende senter høsten 2007.
Servicesenteret i Kirkenes skal på en rask og effektiv måte legge til rette for at EØS-borgere og russiske arbeidsinnvandrere fra Barentsregionen skal kunne ordne de nødvendige tillatelsene for å kunne jobbe i Norge.

 

Les mer om servicesenteret i Kirkenes hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse