Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Det vanskelige vernet

Regelverket for personvern i arbeidslivet er uoversiktlig og fragmentert. Den vanskelig balansegangen mellom krenkelse og trygghet gjør det ikke enklere og tilsynene mangler håndhevingsverktøy.
Dame leser notat

Flere undersøkelse de siste årene har bekreftet at personvernet er under press, nylig ble det bekreftet da Fafo lanserte rapport «Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet?».
Av rapporten går det fram at flere forbund melder om at de har økning i antall henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte som forteller om arbeidsgivere som enten har innført, eller som ønsker å innføre ulike former for kontroll- og overvåkingssystemer i virksomhetene. 
Fellesnevner for sakene er ofte at medlemmene og tillitsvalgte opplever at overvåkings- og kontrolltiltakene må være brudd på personvernet.

 

Mer om FAFO rapporten "Personvern under press - hvor går grensene i arbeidslivet" finner du hos LO Aktuelt.
Annonse Annonse Annonse