Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Foreslår milliongebyr mot alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet

Regjeringen sender forslag om å innføre overtredelsesgebyr mot alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet på høring. Gebyrene ilegges av Arbeidstilsynet og kan settes opp til 15 G (1 180 000 kr) millioner kroner for grov arbeidsmiljøkriminalitet.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

– Vi har hovedsakelig et godt fungerende arbeidsliv i Norge, men vi har en utfordring i enkelte bransjer. Overtredelsesgebyrene vil være et viktig virkemiddel i kampen mot sosial dumping, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Departementet foreslår at arbeidsmiljømyndighetene får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på både arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og utlendingsloven, i tillegg til forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
I vurderingen av om man skal ilegge gebyr skal det legges vekt på en rekke momenter, blant annet graden av skyld, fare for gjentakelse og om overtrederen har oppnådd noen fordeler ved å bryte loven. Dette vil sikre rimelig forhold mellom overtredelse og reaksjon.

 

Du kan lese mer om milliongebyr for arbeidsmiljøkriminalitet hos regjeringen.no
Annonse Annonse Annonse