Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Nedbemanning øker ikke sykefraværet

Ansatte som beholder jobben mens kolleger får sparken, får det slett ikke tøffere på jobben.
Jente med llue som smiler

Hva skjer med dem som får beholde jobben etter at kolleger har fått sparken? 
Ifølge myten får de en travlere arbeidsdag og større arbeidspress enn før nedbemanningen.
Doktorgradsstipendiat Ståle Østhus har analysert data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse samt den norske delen av EU-undersøkelsen European Survey of Income and Living Conditions. 
Han finner at såkalte "downsizing survivors" ikke får det målbart tøffere enn før.
– Nedbemanninger og omstillinger har ingen effekt på den mentale helsa til dem som beholder jobben. Det har heller ingen effekt på sykefraværet til de gjenværende, sier Østhus til Teknisk Ukeblad.
I sitt doktorgradsarbeid har han også sett på langtidsfraværet.

 

Du kan lese mer om at nebemanning ikke øker sykefraværet hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse