Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Oljekultur reduserer risiko

Man leter etter årsak, ikke skyldige, når en ulykke inntreffer i den norske oljeindustrien.
Hjelm

- Statlige krav har bidratt til en god sikkerhetskultur og sterk nedgang i alvorlige hendelser, mener Jacob Kringen ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo.
Regjeringen vil at norsk petroleumssektor skal være best i verden på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det skal skje gjennom statlig regulering og kontroll, men først og fremst ved at industrien selv tar ansvar og utvikler egne regler og styringssystemer. 
I 2002 introduserte myndighetene et krav om at industrien måtte fremme en god HMS-kultur. Dette er tema for Jacob Kringens doktoravhandling "Culture and Control.

 

Du finner mer om god sikkerhetskultur i oljeindustrien hos Forskning.no

 

 
Annonse Annonse Annonse