Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeidsmiljø er nøkkelen

Syke arbeidsmiljø er en av hovedårsakene til at sykefraværet stiger. Det er ledelsens ansvar, og sykefravær er dermed først og fremst en ledelsesutfordring.
Terje og Anne Kristin

Sykefravær er først og fremst en ledelsesutfordring. 
Det er ledelsen – sammen med de ansatte – som setter arbeidsnærværskulturene på arbeidsplassene. 
Er ledelsen opptatt av arbeidsmiljøet og ser sine ansatte, og partene er rause med hverandre og har grunn til å stole på hverandre, betyr det svært mye for trivselen og dermed for lysten og viljen til å gå på jobb selv om man ikke er frisk.

 

Du finner mer om arbeidsmiljøet som nøkkelen til lavere sykefravær hos Dagsavisen.
Annonse Annonse Annonse