Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


De fleste ønsker å jobbe

Nær åtte av ti arbeidstakere er villige til å gjøre andre arbeidsoppgaver for å unngå sykmelding. To av tre tror arbeidsgiver vil legge forholdene til rette.
Doktor og pasient

En fersk undersøkelse viser at de fleste arbeidstakere er positive til å jobbe selv om de er syke, hvis arbeidet blir tilrettelagt. 
78 prosent er villig til å endre arbeidsoppgaver en periode for å unngå sykmelding, og 65 prosent tror arbeidsgiver vil legge forholdene til rette dersom legen anbefaler en "avventende sykmelding".
Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie synes arbeidstakeres holdninger lover godt.
- At så mange arbeidstakere har tro på at det er mulig å være i jobb på tross av sykdom, tyder på at "avventende sykmelding" kan bidra til å unngå unødige sykmeldinger. Det er også positivt at så mange har tro på at arbeidsgiver ønsker å legge forholdene til rette, sier Saglie.
Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av august gjennom telefonintervjuer med 1000 arbeidstakere, som ble stilt spørsmål i tilknytning til den nye sykmeldingsblanketten som ble tatt i bruk fra 1. september.

 

Les mer om at de fleste ønsker å jobbe hos NAV.
Annonse Annonse Annonse