Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Strengere krav til HMS-kompetanse nødvendig

Særlig de minste bedriftene i bygg og anleggsbransjen har problemer med å praktisere et forebyggende HMS-arbeid. Derfor trenger vi en diskusjon om kravene til verneombud og HMS-opplæring for ledere er gode nok.
Gutt med hjelm - utsnitt

Fafo har gjennomført en rekke prosjekter om helse, miljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv. 
Noen av prosjektene har tatt opp brede overordnede problemstillinger på HMS-området andre har vært mer spesifikke og knyttet til enkeltelementer i lov- og avtaleverk. 
I et nylig avsluttet prosjekt for Fondet for regionale verneombud (RVO), har man sett spesifikt på læring mellom små og store bedrifter på HMS-området i bygg- og anleggsnæringen. 
Det er gjennomført en bred kartlegging av de aller minste bedriftene i tillegg til de mellomstore og store. Dette har også gitt en anledning til å se resultatene i lys av den kunnskapen man har fått gjennom andre HMS-prosjekter.

 

Les mer om dette Fafo prosjektet hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse