Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Krisetider gir spissere albuer

En undersøkelse fra det britiske konsulentselskapet Ceridian viser at klimaet på arbeidsplassen hardner til når inntjeningen skrumper inn.
Grubler 1

25 prosent av de 1000 spurte ga uttrykk for at de nå er mer interessert i å fremme seg selv og sine egne interesser på jobben enn tidligere.
En av fire får altså spissere albuer, melder Management Issues.
Men samtidig aksepterer arbeidstakerne mer gruff fra sjefene. 
En av ti sier at de tolererer uakseptabel oppførsel fra sjefens side – så lenge de får beholde jobbene sine.

 

Du finner hele denne saken om spissere albuer i krisetider hos Teknologisk Ukeblad
Annonse Annonse Annonse