Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Tar skade av barnehagestøy

Støy i barnehagar fører til høyrselskadar for både barn og tilsette. Ein ny aksjon skal dempe lydnivået og førebygge problemet.
Gutt

– Hahaha, ler barna i Berg Barnehage i Molde. Når dei ler av full hals skifter lydmålaren frå grønt til raudt. Barnehagen har fått låne eit "lydøyre", ein lydmålar som viser om lydnivået er greitt eller ikkje. Så lenge det lyser grønt er det fint for øyra – vert det gult eller raudt lys betyr det at lyden må "skruast ned". Molde Hørselsforening låner lydmålaren ut som del av den landsomfattande aksjonen "God lyd", og har også frå før fleire lydmålarar lånt ut til ulike barnehagar.
– Bakgrunnen er kartlegging gjort av Arbeidstilsynet og Utdanningsforbundet, som viser at støy er eit arbeidsmiljøproblem i mange barnehagar. Det er dokumentert at 1 av 6 barn i barnehage får øyresus på grunn av støyen, og at 1 av 4 tilsette vert påført høyrselskade på grunn av lydnivået, seier Ragnhild Hals i styret for moldelaget av Hørselshemmedes landsforbund.

 

Les mer om støy og barnehagar hos RBnett.no
Annonse Annonse Annonse