Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Gammel trussel gir fremdeles sykdom.

Selv om asbest ble forbudt å bruke i 1984, representerer det fremdeles en betydelig helserisiko for mange arbeidstakere i Norge
Hodeskalle

Innånding av asbestfiber kan gi opphav til flere dødelige sykdommer. 
Asbestose, lungekreft og mesoteliom er tre av dem.
I 2010 ble det registrert 437 tilfeller av mesoteliom eller asbestose i norsk pasientregister. 
Det kan ta opp til 30 år før man utvikler sykdom etter at man har blitt eksponert for asbest.
Av de registrerte innmeldte tilfellene i 2010, var 20 under 55 år. I aldersgruppen 55 til 65 år fikk 82 personer en eller begge diagnosene, mens det ble registrert 335 tilfeller blant de over 65 år.

 

Du kan lese hele artikkelen i Arbeidervern.
Annonse Annonse Annonse