Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Nye Miljøfyrtårn i Oslo

Oslo kommune satser på miljø og skal miljøsertifisere alle sine virksomheter, og oppfordrer også private virksomheter til å gjøre det samme.
Blømster i skoen

Kommunen benytter sertifiseringsordningene Miljøfyrtårn eller ISO 14001 avhengig av type virksomhet. Sertifiseringen er et ledd i byens strategi for bærekraftig utvikling og skal sikre en mer miljøeffektiv kommuneforvaltning.
Det er særlig fokus på å redusere avfallsproduksjonen, redusere energiforbruket og å oppnå mer miljøeffektive innkjøp gjennom å stille krav til leverandører av varer og tjenester. Oslo kommune vil gå foran som et godt eksempel.

 

Les mer om de nye miljøfyrtårnbedriftene i Oslo hos HMS Magasinet.
Annonse Annonse Annonse