Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Anklaget for slavearbeid - godkjent av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets nye register over godkjente bemanningsforetak fanger ikke opp useriøse virksomheter, fastslår Fagforbundet. Norsk Helseforetak, som er anmeldt for ulovlig import av ukrainske helsearbeidere, er stemplet godkjent.
Bak lås og slå

Dette er uhørt, mener LO, mens Arbeidstilsynet ikke har motforestillinger, skriver ”Oss tillitsvalgte”, som er Fagforbundets informasjonsorgan overfor tillitsvalgte. 
Redaksjonen sjekket Norsk Helseforetak og fant det godkjent til tross for at det er anmeldt av UDI for å ha latt helsepersonell fra Ukraina arbeide i flere norske kommuner uten arbeidstillatelse. 
LO anmeldte bedriften for slavearbeid og menneskehandel.

 

Du finner hele denne saken om anmeldelse for slaveri og menneskehandel hos FriFagbevegelse.
Annonse Annonse Annonse