Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Bare ett av tre IA-mål nådd

Arbeidslivet skulle bli mer inkluderende og sykefraværet skulle ned 20 prosent. Åtte år etter at den første IA-avtalen ble inngått er bare ett IA-mål nådd.
Gutta spar asfalt

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom fagbevegelsen, arbeidsgiverne og myndighetene i 2001. 
Fire år senere ble den fornyet. SINTEFs evaluering konkluderer med at kun det tredje målet er nådd: Folk står noe lenger i arbeid. Sykefraværet er derimot bare redusert med 3,1 prosent.
Forskerne på SINTEF mener at forventningene om måloppnåelse har vært for høye.

 

Du kan lese mer om IA mål som ikke nås hos LO Aktuelt.
Annonse Annonse Annonse