Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeidsmiljøskolen

Er du hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller arbeider med HMS-spørsmål? Da kan Arbeidsmiljøskolen være noe for deg.
Arbeidsmiljøskolen trinn 1

Nå har du anledning til å skolere deg videre og øke din kompetanse!
Søk Arbeidsmiljøskolen trinn 1, kurset gjennomføres over 14 dager, og blant mange spennende temaer nevnes prosjektarbeid med fokus på problemløsning.

For å kunne delta må du ha gjennomført grunnopplæring i arbeidsmiljø.

For mer info om kurset:

Kursleder Anne-Lise Lien, tlf 917 60 123
epost anne-lise.lien@trondheim.kommune.no

Fagansvarlig Liv Signe Wikestad, tlf. 907 08 952,
epost: liv.signe.wikestad@aof.no
Annonse Annonse Annonse