Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Krever 1,8 millioner

I 1992 pådro telemontøren Jostein Frotveit seg en skade under utførelsen av et arbeid. Nå krever han erstatning fra Telenor.
Mann med mobiltelefon

Rettssaken gikk i mai i Bergen tingrett. Der krevde telemontør Jostein Frotveit Telenor for 1,8 millioner kroner, siden det var teleselskapet som var hans arbeidsgiver da han ble utsatt for en arbeidsulykke i 1992. Siden den gangen har telemontøren ikke lenger kunnet jobbe med armene over skulderhøyde, og dermed hatt store problemer med å utføre installasjonsarbeid.

 

Du finner mer om erstatningskravet mot Telenor hos FriFagbevegelse.no
Annonse Annonse Annonse