Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Varmt på jobben?

Det kan vere svært ubehageleg når det er for varmt eller for kaldt på arbeidsplassen. Lov eller forskrifter inneheld ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet tilrår temperaturer under 22 gradar C ved fysisk lett innearbeid.
Sol

Kortvarig varme- eller kuldebelastning grunna tekniske problem eller ekstrem værsituasjon kan gjere arbeidet vanskeleg eller umogleg. Du har likevel ikkje rett til å gå heim. Dersom du ønskjer pausar, forskyvd arbeidstid eller eventuelt å avbryte arbeidet, må du avtale det med arbeidsgjevaren. Improviserte løysingar for å oppnå varme eller kjøling kan hjelpe noko, f.eks. bruk av vifte på varme dagar.

Les meir om reglane som gjeld på Arbeidstilsynets faktaside
Annonse Annonse Annonse