Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Positivt med rot på skrivebordet....

Uorden på skrivebordet får deg til å tenke klarere, viser eksperiment.
Dataskjerm 1

Rot på skrivebordet kan få medarbeidere til å tenke klarere, mer enkelt og effektivt, når det gjelder problemløsning, skal vi tro et hollandsk forskerteam fra universitetene i Groningen og Rotterdam. 
De erfarte at forsøkspersoner som settes til å løse oppgaver ved et rotete skrivebord, er flinkere til å systematisere og forenkle enn de som settes foran et ryddig bord.

 

Du finner mer om denne saken hos Arbejdsmiljø.dk
Annonse Annonse Annonse