Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Lettere å få støtte til bedriftsintern opplæring

– For å styrke kompetansen og opplæringsmulighetene til ansatte i bedrifter som er rammet av nedgangskonjunkturen, vil regjeringen gjøre det lettere å få støtte til bedriftsintern opplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
Hånd med penn

– Med den alvorlige situasjonen enkelte bedrifter har kommet i, ønsker regjeringen å bedre bedriftenes muligheter til å bruke arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring, sier statsråden.
Bruken av bedriftsintern opplæring har økt merkbart i 2009. 
De endringene i regelverket som regjeringen nå vil gjennomføre, bidrar til å styrke bruken av tiltaket ytterligere. Det tas sikte på å sette i verk endringene så snart som mulig.

 

Du finner mer om økt støtte til bedriftsintern opplæring hos AIDs nettsider.
Annonse Annonse Annonse