Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Positive faktorer i arbeidslivet – nytt fokus gir nye perspektiv

Hva er det som gjør at arbeidstakere trives og rapporterer velvære, og hva er det som gir sunne og produktive organisasjoner?
Dame som smiler

Dette er spørsmål som er stilt i det nordiske prosjektet ”Positive factors at work” og som kan være vanskelige å besvare ut fra tradisjonell arbeids- og organisasjonspsykologi hvor hovedfokuset har vært på faktorer man må unngå for å ikke bli rammet av stress, utbrenthet, mistrivsel eller negative helsemessige symptomer. 

Resultatene fra modelltestingen i prosjektet støtter antakelsen om at det finnes “ressurskaravaner” i arbeidslivet. Ressurskaravaner eller kumulativ ressursøkning, (personlige, organisatoriske, sosiale, eller materielle ressurser) har en tendens til å aggregere ressurser. 
Det vil si at har man ressurser på en arbeidsplass, for eksempel god sosial støtte, gode tilbakemeldingssystemer og autonomi, så ser man en oppadgående spiral hvor nye ressurser aggregeres.

 

Les mer om dette nordiske prosjektet hos Arbeidsliv i Norden.
Annonse Annonse Annonse