Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Nå går fraværet ned

Sykefraværet sank fra 7,7 % i siste kvartal i fjor til 7 % i første kvartal i år.
Dame med eplehjerte1

Det viser tall både Nav og Statistisk sentralbyrå offentliggjorde i formiddag.
Både det legemeldte og det egenmeldte fraværet gikk ned. Det legemeldte fraværet ligger nå på 5,8 % og det egenmeldte på 1,2 %.
Dagens tall viser at det har vært en nedgang i sykefraværet i alle næringer, for både menn og kvinner og innen alle aldersgrupper.
– Sykefraværstallene for 1. kvartal viser at vi er på rett vei. 
Sykefraværet går ned. 
Regjeringen har gjort en god jobb med å sette sykefraværet på dagsorden. 
For å fortsette denne gode trenden må vi sørge for at IA-avtalen virker som forutsatt, og vi må fortsatt ha fokus på forebygging, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

Du finner mer om nedgangen i sykefraværet hos LO Aktuelt.
Annonse Annonse Annonse