Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vil gi byggherren mer ansvar

Byggherren kan ikke lenger skylde på useriøse underentrepenører som ikke betaler arbeiderne den lønna de har krav på, de må ta hele ansvaret.
Hjelm 2

Det blir framtida hvis arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) går inn for å lovfeste solidaransvar for utbetaling av lønn.
Han mener solidaransvar kan være et effektivt virkemiddel i kampen mot sosial dumping. 
Regjeringen vil forsikre seg om at utenlandske arbeidstakere har like lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidere. Arbeidsministeren har uttalt at solidaransvar skal komme på plass så fort som mulig, ifølge fagbladet Magasinet.
Solidaransvar betyr i praksis at hovedarbeidsgiver på en byggeplass har ansvaret for at arbeidstakere hos underentrepenører får rettmessig lønn.

 

Du finner mer om solidaransvar og sosial dumping hos Dagsavisen.
Annonse Annonse Annonse