Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Mobbet til sykmelding

Notodden: Hans Petter Andersen ble sykemeldt fra jobben fordi han ikke orket å leve under hva han opplevde som en mobbekultur.
Vondt i hodet

Spørsmålet er om det har utviklet seg en mobbekultur innenfor enkelte virksomhetsområder av kraftselskapet Skagerak Energi. 
For verneombud Hans Petter Andersen, som har vært snekker ved kraftverkene på Grønvollfoss, Årlifoss, Hjartdøla og Sundsbarm i over 30 år ble tilværelsen etter hvert uutholdelig. 
På forsommeren i fjor fikk han sykemelding på grunn av et dårlig psykososialt arbeidsmiljø. 
Han har vært sykmeldt siden.

 

Les mer om mobbet til sykemelding hos Telemarksavisa.
Annonse Annonse Annonse