Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Kompensasjon til utenlandske dykkere

En viktig årsak til at man aldri klarte å sette makt bak sikkerhetskrav i Nordsjøen var at utenlandske dykkere sto i kø for å erstatte norske dykkere som yppet seg.
Dykker

Både Offshoredykkerunionen (ODU) og Nordsjødykkeralliansen (NSDA) støtter et krav om at utenlandske dykkere skal omfattes av Statens kompensasjonsordning - 40 G-ordningen.
Men foreningene ser ut til å ha ulik oppfatning av vilkår og omfang.

 

Les mer om kompentasjon til utenlandske dykkere hos ABC nyheter.
Annonse Annonse Annonse