Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Går i ulovlige turnuser

Turnusene for flere deltidsansatte på Haukeland er ulovlige, fastslår Arbeidstilsynet. Også de fast ansatte er misfornøyde.
Holder hender1

Lange kvelder, mange helger og dårlig forutsigbarhet er blant problemene. 
De deltidsansatte dette gjelder, arbeider ved tre forskjellige enheter på Haukeland. 
Det gjelder altså ikke alle deltidsansatte i Helse Bergen.
Mens de fast ansatte må leve med turnsene, mener de tillitsvalgte at de er ulovlige for deltidsansatte.
Istedenfor å gi dem arbeidsuker med timeantall ut fra hvor store stillingene deres er, har sykehuset satt dem opp i turnuser med svært varierende ukelengde. 
Den ene uken kan ha mange arbeidstimer, den neste få.

 

Du kan lese mer om ulovlige turnuser på Haukeland hos BT.no
Annonse Annonse Annonse