Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ny rapport: Vold og trusler i offentlig sektor

Det er svært alvorlig at så mange som 22 prosent av de ansatte er redd for å bli utsatt for vold i sin arbeidssituasjon ukentlig eller oftere, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes.
Trine Lise Sundnes

Trine Lise Sundnes mener at det er stort behov for å iverksette forebyggende tiltak, slik som risikovurdering, opplæring og trening i å takle vanskelige situasjoner. 
Arbeidsgivere og ledere har et særlig ansvar for å sikre at de ansatte får nok tid til å diskutere og trene på hvordan de skal forholde seg til vold og trusler på arbeidsplassen.

 

Les mer om rapporten om vold og trusler i offentlig sektor hos LO.no
Annonse Annonse Annonse