Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Kurs


Teleskoptruck?

Kjører du Teleskoptruck må du ha sertifisert sikkerhetsopplæring fra f.eks. AOF.
Teleskoptruck1

Riktig bruk av teleskoptruck har stor betydning for sikkerheten både for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.
Kjøring av teleskoptruck uten godkjent sikkerhetsopplæring er brudd på lov og regelverk og dermed straffbart. Sertifisert sikkerhetsopplæring (Truckførerbevis) kreves av enhver som skal kunne føre truck med permanent førerplass og førerbeviset kan bare tas gjennom kurs hos en godkjent (sertifisert) opplæringsbedrift, f.eks. AOF Norge.

 

Du finner mer informasjon om kurs hos AOF Arbeidsliv. eller kontakt erik.andresen@aof.no
Annonse Annonse Annonse